Ejendomsmægler i Kap Verde

Åben kort
Lokal tid:
16:41:58

Anduné - Praia

Avenida Cidade de Lisboa, Praia
real_estate_agencyLæs mere

IMOAFRICA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA

Rua Caixa Económica, ao Lado INE Fazenda Praia Santiago CV
real_estate_agencyLæs mere

IMOR, Mediação Imobiliária E Representações Lda.

Avenida Andrade Corvo, Praia
real_estate_agencyLæs mere

SIGMA - Medição Imobiliária, Lda

Av. Andrade Corvo Nº 17, Plateau, Praia
real_estate_agencyLæs mere

Tecnicil Imobiliária

R/C esquerdo, prédio nº 14, Rua atras da Assembleia, Achada Santo António, Praia 7600
real_estate_agencyLæs mere

Porta Aberta Mediação Imobiliária

Av. São Vicente, nº 26 - Palmarejo, Praia
real_estate_agencyLæs mere

SpencerHomes-Mediação Imobiliária,Lda

Edifício Ondas do Mar,Fracção 1, Bloco C, R/C, Praia- Palmarejo
real_estate_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier i Kap Verde

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning