Ejendomsmægler i Kap Verde

Lokal tid:
15:41:22

Anduné - Praia

Avenida Cidade de Lisboa, Praia
real_estate_agencyLæs mere
IMOAFRICA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA

IMOAFRICA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA

Rua Caixa Económica, ao Lado INE Fazenda Praia Santiago CV
real_estate_agencyLæs mere

IMOR, Mediação Imobiliária E Representações Lda.

Avenida Andrade Corvo, Praia
real_estate_agencyLæs mere
Porta Aberta Mediação Imobiliária

Porta Aberta Mediação Imobiliária

Av. São Vicente, nº 26 - Palmarejo, Praia
real_estate_agencyLæs mere
SpencerHomes-Mediação Imobiliária,Lda

SpencerHomes-Mediação Imobiliária,Lda

Edifício Ondas do Mar,Fracção 1, Bloco C, R/C, Praia- Palmarejo
real_estate_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier i Kap Verde

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning